Å sette sammen et liv – Dialog med Veronica Orderud tirsdag 25. februar kl. 19.30

Hvordan takle tilværelsen når livet snus på hodet? Hvordan komme styrket ut av en krise? Hvordan bygge opp et nytt liv med innhold og mening?
Veronica Orderud ble domfelt for medvirkning til drap i Orderud-saken. Åpen kafé fra klokken 19.00.