BALUBA – SANG OG LEK

Torsdager kl. 17.30- 18.30 inviterer vi til BALUBA – SANG OG LEK

Alder: 4-8 år

Oppstart 10. januar kl.17.30-18.30 i SON KULTURKIRKE

Øvelse hver torsdag.

www.sonkulturkirke.no
www.vestby.kirken.no

Leder og dirigent Tiril Bratt 

Medvirkende kantor Tatiana Grushina

Kontaktperson Margit Aa Tukkensæter 996 17 258

DenNorskeKirke

Velkommen!