BALUBA – SANG OG LEK

Baluba

Torsdager kl. 17.30- 18.30 inviterer vi til BALUBA – SANG OG LEK

Alder: 4-8 år

Oppstart 30 aug. kl.17.30-18.30 i SON KULTURKIRKE

Øvelse hver torsdag.

www.sonkulturkirke.no
www.vestby.kirken.no

Kontaktperson: Margit Aa. Tukkensæter 99617258

DenNorskeKirke

Velkommen!