Dialog om sykehuset Østfold går som planlagt tirsdag kveld klokken 19.30

28nyhsykehuset_kalnes

Dialogmøte om sykehuset Østfold og Vestby kommune sin innlemmelse går som planlagt.

Da sykehusdirektør på Østfold Sykehus, Just Ebbesen, fratrer sin stilling fra 24. april, vil konstituert direktør Irene Dahl Andersen og flere fra ledergruppen komme i hans sted på Dialogmøte i Son kulturkirke kl 19.30 tirsdag 24.april.

Velkommen!