Dialogprogrammet høsten 2018 er klart

Høstens Dialog-kvelder dukker ned i både lokale, nasjonale og globale temaer. Foredragsholderne er håndplukket på øverste hylle. Vi tror det blir lærerike og spennende arrangement. Hjertelig velkommen!

VI ÅPNER KL 19.00 MED KAFÉ OG FOREDRAGET STARTER KL 19.30. FRI ENTRÉ.

Program dialog – høsten 2018:

TIRSDAG 28. AUGUST:
SHABANA REHMAN GAARDER – Født fri – velkommen hjem!

Shabana Rehman Gaarder har gjennom hele sitt virke engasjert seg i kampen for likestilling, frihet og ikkevold. Dagbladet kåret henne til en av Norges tolv beste kvinnelige talere, begrunnet slik:
… hun taler i en humanistisk tradisjon, hevet over den daglige debatten og setter frihetskamper om kjønn og religion i dag i et historisk perspektiv.

Shabana Rehman er en dame du umulig kan ha unngått å få med deg! Hun har underholdt, provosert, sjokkert og imponert oss gang på gang med sin tilstedeværelse i det offentlige rom, noe som har gitt henne en unik posisjon som komiker.

Shabana entret scenen som stand-up komiker i Norge i 1999, og siden har hun markert seg som landets mest banebrytende komiker. Spesielt mye oppmerksomhet fikk hun i forbindelse med det mye omtalte Mullah-løftet i 2006, som skapte en het offentlig debatt.
I tillegg til å være en profilert og suksessrik komiker, er Shabana også en høyt respektert spaltist, satiriker og foredragsholder.

Hun har et eget radioprogram på P4, SvartHvitt, og har skrevet for VG, Dagbladet, aftenposten og Danske Dagblad Information. Hun har fått mye internasjonal oppmerksomhet og har blant annet blitt intervjuet i Time Magazine og New York Times. Hun har markert seg offentlig i kampen for individets frihet og menneskerettigheter, og har mottatt en rekke priser for sin skriving og uredde komedie.

Shabana er en populær foredragsholder i Skandinavia og det skandinaviske miljøet i USA. Hun snakker om individets kamp for likestilling og frihet, og kunsten å kommunisere det du står for.

____________________________

TIRSDAG 25. SEPTEMBER:
TROND BAKKEVIG – KAN RELIGIONSDIALOG BIDRA TIL FRED I MIDTØSTEN?
Trond Bakkevig er teolog og seniorforsker innen religion og etikk. I over 20 år har han organisert og ledet samtaler og samarbeid mellom religiøse ledere i Jerusalem. Religiøse ledere kan forkynne slik at fredsarbeid og fredsavtaler blir respektert og støttet – eller undergravet. Mye står på spill.

Trond Bakkevig ble ordinert til prest i Oslo domkirke den 21. juni 1982. Han var generalsekretær i Mellomkirkelig råd 1984–1993, avbrutt av halvannet år (1987–1988) som personlig rådgiver for utenriksministeren – først for Knut Frydenlund, siden for Thorvald Stoltenberg.

Sammen med vervet som medlem i Sentralkomiteen for Kirkenes Verdensråd fra 1997–2006, har han også vært engasjert i områder som Sør-Afrika, Midtøsten og Balkan. Siden 1996 har han arbeidet for å tilrettelegge samtaler mellom religiøse ledere i Israel og Palestina. Særlig i rollen som Convener of the Council of Religious Institutions of the Holy Land har Bakkevig bidratt til å legge til rette for og opprettholde viktig kontakt og dialog mellom religiøse ledere og til å ansvarliggjøre partene til å fremme fred lokalt.
I Verdikommisjonens treårige virketid var Bakkevig medlem av rådet. Han var også leder av et utvalg oppnevnt av Kirkerådet som vurderte statskirkeordningen (Bakkevig-utvalget), og som kom med sin innstilling i mars 2002. Tittelen var Samme kirke – ny ordning.

Bakkevig ble medlem av styret i Fondet for dansk-norsk samarbeid (Lysebu og Schæffergården) fra 2005, og ble styreleder i 2011.
I 1996 utnevnte erkebiskop Walter Makhulu Bakkevig til æreskannik («honorary canon») ved den anglikanske Cathedral of the Holy Cross i Gaborone i Botswana for arbeid og engasjement for det sørlige Afrika. Bakkevig mottok i 2013 Kong Abdullah II av Jordans fortjenstmedalje Al-Hussein. H.M. Kong Harald utnevnte i mai 2011 Bakkevig til kommandør av St. Olavs Orden «for samfunnsgavnlig virke.»

Trond Bakkevig ble i 2014 tildelt fortjenstmedaljen for Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem «for sin innsats for fred og dialog mellom religiøse institusjoner i Det hellige land». Han mottok i 2016 Gunnar Sønstebys minnepris for mot, integritet og handlekraft. Han ble også tildelt Blanche Majors Forsoningspris for 2016 for sitt mangeårige arbeid med å skape mellommenneskelig forståelse og forsoning på tvers av nasjonale, etniske og religiøse skillelinjer.

____________________________

TIRSDAG 30. OKTOBER
HVA VIL VI MED SON?

Hvilke verdier har Son som gjør at det er fint å bo her?
Hvilke verdier er det ønskelig skal prege Son de neste 10 år?

Politikerne ANNETTE MJÅVATN og PÅL ENGESETH, representanter for det lokale næringslivet TERJE BAARDSETH og TOVE HAUGE og sokneprest MARIT BEKKEN innleder til åpen debatt. Konferansier TRYGVE NORDBY.

Vi reiser to viktige spørsmål om vårt eget lokalsamfunn og inviterer lokalbefolkningen til å gi svar. Gjennom et samarbeide med Vestby Avis og Facebook vil vi i forkant av arrangementet gi rom for mange stemmer.

____________________________

TIRSDAG 27. NOVEMBER
PER ESPEN STOKNES – DET VI TENKER PÅ NÅR VI PRØVER Å IKKE TENKE PÅ GLOBAL OPPVARMING.

Klimapsykolog og stortingsrepresentant Espen Stoknes (Mdg) belyser hvordan hjernen fungerer og faktisk hindrer oss i å forholde oss til klimatrusselen på en relevant og praktisk måte. En ny, frisk og annerledes tilnærming til en av vår tids største utfordringer.

Stoknes har ph.d.-grad om økonomiske metaforer og gikk ut med embetsstudium i psykologi fra Universitetet i Oslo i 1994. Han er førstelektor og forsker II ved BI med fagansvar for masterprogrammet «Grønn Vekst» og tidligere «Scenarios, foresight and strategy». Han har fått prisene årets foreleser 2000-2001 ved BI – Senter for Lederutvikling, og «best Professor EMME Executive» 2014.

Vi vet fra tidligere studier at forurensing fra fossile brensler skaper både helse- og klimaproblemer, men tross det dystre budskapet fortsetter utslippene.
– I Europa skyldes dette som regel kognitiv dissonans, altså uoverensstemmelse. Vi får dårlig samvittighet når vi fyller bilen med diesel, men hjernen vår rettferdiggjør dette raskt med en bortforklaring. Da føler vi oss bedre, sier Per Espen Stoknes, forfatter av den nye boken Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming.

– Norske politikere er stjerneeksempler på dette, de snakker om klimaansvar og oljeutbygging samtidig. Og når folket ser at politikerne ikke tar klimaproblematikken på alvor, gjør ikke de det heller, sier Stoknes, som også er stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.