Vil du bidra?

Son kulturkirke SAGA vil ha behov for mye frivillig hjelp. Svært mye av kulturkirkens arbeid er basert på frivillighet og at folk tar i et tak for å gi innbyggerne i Son og Vestby et mangfoldig kulturtilbud.

Her er noen av behovene som må fylles:
– hjelp til barne- og ungdomsarbeidet. Vi søker mennesker som liker å være sammen med barn og unge og gjerne har en hobby eller interesse som egner seg i dette arbeidet.
– kjøkkenhjelp i forbindelse med kafédrift og arrangementer hvor kjøkkenet brukes aktivt
– riggehjelp i forbindelse med konserter og arrangementer
– hjelp til salg av billetter ved inngangen
– kjøring av lyd og lys i forbindelse med konserter (har du kompetanse her og har lyst å jobbe frivillig er vi svært interessert i å få kontakt med deg)

Vi ønsker kontakt med alle som kan tenke seg å bidra, på den ene eller andre måten.

Ikke nøl med å ta kontakt med følgende personer om følgende:

Praktisk informasjon og deltagelse i drift, café og andre ting:
Malvin Nordstrand: malvin.nordstrand@kristiania.no – mobil: 45 61 06 08

Forespørsel om utleie, utleiepriser etc:
Siv-Helene Østnes: siv-helene.ostnes@vestby.kommune.no – mobil: 47 23 14 81

Arrangementer og deltagelse i aktiviteter:
Svein Gran: svein@komforlag.no – mobil 40 40 88 88