Høstens dialogprogram er klart

Dialog - nettet - siste riktig versjon

Dialog-kveldene til høsten handler om kropp, verdier og om å skape det gode, åpne samfunn.

Dialog er et åpent møteforum der samfunns- og livssynsaktuelle temaer står på dagsorden. Vi åpner kl. 19.00 med kafé, foredraget starter kl. 19.30 etterfulgt av innlegg fra salen og debatt.

På DIALOG får du lytte til ledende fagfolk, luftet egne tanker og møte mange hyggelige mennesker. Vi ønsker folk med ulike oppfatninger og ståsted hjertelig velkommen. Det er i mangfoldet vi skaper den gode dialogen.

Program høsten 2017:

29. AUGUST:
Astrid
ASTRID RØNSEN, leder av Hospiceforum Norge og medlem i NOU-utvalget om palliasjonsområdet.
Å fullføre et liv – omsorg ved livets slutt.
Hvordan kan samfunnet tilrettelegge for at døende og pårørende kan få best mulig hjelp i en krevende fase av livet.

 

 

26. SEPTEMBER:
myskja 4AUDUN MYSKJA, lege og forfatter
Finnes det en ungdomskilde?
Hvordan beholde livskvaliteten, bevare humøret, gleden og bevegeligheten gjennom alderdommen.

 

 

24. OKTOBER:
Gunnar HeieneGUNNAR HEIENE, professor i teologisk etikk og medlem av Bioteknologirådet.
Fremtidsmennesket – skapt i vårt eget bilde.
Etiske utfordringer fra moderne bio- og genteknologi, knyttet til fosterdiagnostikk, gentesting og genmodifisering av menneskelige embryoer.

 

 

 

 

28. NOVEMBER:
image1MÍMIR KRISTJÁNSSON, nyhetssjef i Klassekampen
Dagens mediebilde – hva gjør det med oss?
Om manipulering, forflatning, ensretting og forfalskning av nyheter.