Hvilke verdier har Son som gjør at det er fint å bo her?

DIALOG: Hvilke verdier har Son som gjør at det er fint å bo her?