Hvordan bygges tillit? Dialog med Geir Lippestad 29. oktober kl. 19.30

Tillit er selve juvelen i et samfunn. Den utfordres til stadighet, bl.a. gjennom en økende polarisering, digitalisering og globalisering. Hvordan kan vi i fremtiden utvikler tillit mellom mennesker? Og hva vil true tilliten?

Vi åpner kl. 19.00 med kafé og foredraget starter kl 19.30. Fri entré.