HVORDAN FORSTÅ JESUS?

Seminar i Son kulturkirke lørdag 3. februar kl. 10.00 – kl. 14.00

Program:
HILDE BREKKE MØLLER KL. 10
Om Jesus som historisk person og evangeliene som vitnesbyrd om Jesus.

KNUT RYGH OG KNUT REFSDAL, KL. 11
Med utgangspunkt i Marcus Borgs bok Gjenoppdag kristendommen:
Hva betyr frelse og synd og nåde hos Jesus?
Hva er hovedfokus i Jesu liv?

GRUPPESAMTALE MED LUNSJ KL. 12

FELLESSAMLING, (respons og dialog med foredragsholderne) KL 13

Foredragsholderne
• Hilde Brekke Møller, ph.d, Studiedirektør ved Det teologiske menighetsfakultetet
• Knut Refsdal, generalsekretær i Norges kristne råd
• Knut Rygh, sokneprest i Iladalen og Sagene menighet

Kursavgift kr 200, inkl. god lunsj. Betales ved oppmøte.
Påmelding innen 26. Januar til: Marit.Roos.Hansen@vestby.kommune.no

Salg av boken Gjenoppdag kristendommen av Marcus Borg til seminarpris kr 150.

Arrangør: Kirkeakademiene i Ås, Son og Moss.