Ingen konserter eller Dialog-arrangement før sommeren

Det har vært mye frem og tilbake med alle typer arrangement siden 12. mars i fjor. Vi har siden den tid holdt to konserter og to Dialog-arrangement, men har måttet avlyse eller utsette enda flere. Alle kulturarenaer er for tiden stengt ned. Skulle det åpnes for arrangement før sommeren, vil vi i kulturkirken trolig måtte begrense antall publikummere til 50. Under slike rammer er det ikke mulig å tilby gode arrangement og vi har derfor besluttet å utsette alt til over sommeren.

Vi håper da pandemien er under god kontroll og ser frem til å invitere til et mangfold av gode konserter og Dialog-arrangement med aktuelle temaer og dyktige foredragsholdere. Inntil da: hold ut!

Beste hilsen
Konsertgruppa og arbeidsgruppa for Dialog