Islam i Norge – Dialog med forsker Farhan Shah, tirsdag 28. april kl. 19.30

Er det grunn til å frykte Islam i Norge? Hvordan unngår vi polarisering og irrasjonell frykt? Hvorfor er opplyst religionskritikk fra både troende og ikke-troende nødvendig? Farhan Shah er stipendiat ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Åpen kafé fra klokken 19.00. Velkommen!