Kirken i lokalsamfunnet. Dialog med biskop Atle Sommerfeldt 26. november kl. 19.30

Kirken er ikke til for seg selv, men for mennesker og samfunn. Derfor må den være i dialog med lokalsamfunnet. I dette møtet settes kirkens kvaliteter på prøve.

Hvilke utfordringer knyttet til lokalsamfunnet må kirken ta inn over seg? Hvor går veien videre for Son kulturkirke?

Vi åpner kl. 19.00 med kafé og foredraget starter kl 19.30. Fri entré.