Kjære Soning – og alle andre som ønsker å bruke tilbudet i Son kulturkirke

Vi håper at vi etter hvert kommer tilbake til normale tider og kan fylle kirka med mennesker igjen. Vi starter nå opp i det små og så blir veien til mens vi går. Vi som står bak driften ønsker fortsatt at Son kulturkirke skal være en kirke for Gud og hvermann, med lav terskel og stort mangfold. Der det er plass til alle sanne menneskelige uttrykk og rom for både tvil og tro. Et stort, deilig rom for fellesskapet – der du er hjertelig velkommen.