Kveldsmesse i koronatid

Velkommen til kveldsmesse! Denne gangen uten å kunne møtes fysisk. Vi er flere som savner fellesskapet om kveldsmessene. Vi gleder oss til å kunne starte opp med kveldsmesser igjen. Men vi må smøre oss med tålmodighet litt lenger. Sogneprest Marit Bekken har 8. mai gitt beskjed om at vi antagelig må vente til etter 24. mai. De har en plan for åpning av kirken igjen, som innebærer kursing av ansvarlige, regler for ekstra renhold m.m. Kveldsmessa er ikke med i første omgang av planen, men det nærmer seg!  Men vi har nå tenkt at vi uansett kan dele det vi vanligvis pleier å gjøre under en kveldsmesse på denne måten. Vi kan tenke at dette gjør vi sammen nå, selv om vi sitter hver for oss.

Det er nå et halvt år siden kulturkirken feiret 5-års jubileum. Da hadde vi en kveldsmesse sammen der vi både markerte takknemlighet for det vi har hatt sammen gjennom 5 år i kulturkirken. Samtidig så vi framover og det vi kan bety som del av lokalsamfunnet videre. Vi minnes nå tilbake på det vi har hatt sammen, og ser samtidig i forventning fram til at vi kan møtes igjen og få utvikle det gode fellesskapet videre.

Du kan gjerne ta fram et lys og en salmebok, så følger vi gangen i kveldsmessen sammen i det videre:

La oss lytte til litt musikk som lar oss finne ro: «Sicilienne» av Bach v/Ulf Nilsen og Georg Reiss.

LYSTENNING: Vi tenner lys, og innvier denne stunden i Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånds navn, – vår Skaper, Frigjører og Livgiver.

La oss fortsette med å be samlingsbønnen sammen:

Vi takker deg Gud for at du har gitt oss Kulturkirken, hvor vi kan møte deg og lære deg og din gode vilje å kjenne.

Takk at du ser hver enkelt av oss og elsker oss alle. Du er nær alle som strever med livet. La oss se hverandre, lære av hverandre og hjelpe hverandre.

Vi takker deg Jesus for at du møter oss med tilgivelse og nåde, og vi takker deg Hellige Ånd, vår trøster, at du vil styrke vår tro og hjelpe oss på vår vei gjennom livet.

Amen

Salme nr. 459: «Gud er din hvile» sunget av Kristina Jølstad Moi

Det har vært kveldsmesse i kulturkirken hver onsdag hele året i 5 år, med noen meget få unntak – og nå har det vært et langt opphold på grunn av risiko for smitte av Koronaviruset. Gjennom de siste 5 årene har vi erfart den gode vekslingen mellom samling i kirkerommet og fellesskapet rundt et enkelt måltid etterpå. Det har vært slik hele året igjennom sommer som vinter – som et pulsslag. I forkant av 5 års jubileet la vi til rette for å kunne uttrykke takknemlighet for dette og hva kulturkirken har betydd – som kunne skrives på noen lapper som ble hengt opp på «Takknemlighetstreet». La oss fortsette med å minnes det gode, og håpe på at det snart igjen blir anledning til å møtes både i kirkerommet og til samtaler ved bordene. Det gleder vi oss til!

Salme nr. 832 «Jeg synger meg en blå, blå salme» v/ Erik Bye  

Bibeltekst: Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Fil 4, 4-6

La oss be:  Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

 Salme nr. 818 «O bli hos meg» ved Ole Paus

TA i MOT VELSIGNELSEN: «Herren velsigne deg og bevare deg, Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred»  Lytt til velsignelsen; melodi Ragnar Bjerkreim, sunget av Bodil Arnesen