Utrydningstruet – Dialog med Morten Rostrup i Leger uten grenser, tirsdag 31. mars kl. 19.30

Morten Rostrup har vært engasjert i medisinsk humanitært arbeid gjennom 23 år. Han har erfaringer fra mange krigssoner og naturkatastrofer. Over alt ser han at vår felles humanitet er under sterkt press. Åpen kafé fra klokken 19.00. Velkommen.