Utrydningstruet: Vår felles humanitet. Dialog med Morten Rostrup i Leger uten grenser, tirsdag 2. november kl. 19.30

Morten Rostrup har vært engasjert i medisinsk humanitært arbeid gjennom 23 år. Han har erfaringer fra mange krigssoner og naturkatastrofer. I senere tid også fra områder som har vært hardt rammet av korona pandemien. Over alt ser han at vår felles humanitet er under sterkt press.

Foredraget begynner kl 19.30 og kafeen er åpen tre kvarter før. Som tidligere er det fri entré.