VELKOMMEN TIL STOR FOTO – OG TEGNEKONKURRANSE I VESTBY 5. JUNI – 15. AUGUST

Naturvernforbundet i Vestby vil, i samarbeide med Son kulturkirke, utfordre barn og ungdom i kommunen til å utforske naturen i sitt nærområde. Med støtte fra Vestby kommune utlyses det en tegne- og fotokonkurranse, der 1. premie blir tur til London for to personer. Her kan du lese mer om konkurransen: www.fnf-vestby.no/foto.html.

KICK-OFF
Vi starter konkurransen med et kick-off møte med den anerkjente naturfotografen ARNE NÆVRA i Son kulturkirke TIRSDAG DEN 5. JUNI KL 18.30.
Her er både barn, ungdom, foreldre og andre voksne velkommen.

Vi håper mange av dere vil stille opp på KICK-OFF arrangementet den 5. juni.

Beste hilsen
Halfdan Tangen
Nils Thorsen
Svein Gran