Vinterseminaret 9. februar kl. 09.30 – 14.00

Trond Skard Dokka

Professor emeritus

Son kulturkirke lørdag 9. februar kl. 9.30 – kl.14.00

Trond Skard Dokka: HVA VIL VI MED KIRKEN?

Trond Skard Dokka er professor i systematisk teologi, noe som bl.a. innebærer et fokus på hvordan tolke bibelske tekster.

  • Om å være en del av kirken, hva stenger, hva åpner?
  • Om kjernen i kirkens budskap; Jesus som frelser og frigjører. Hva handler det om?

Påmelding til Marit.Roos.Hansen@vestby.kommune.no innen 2. februar.Pris kr 150, inkl. lunsj.