BARNEKORET JUBEL 

BARNEKORET JUBEL

Barnekoret Jubel starter opp igjen torsdag 12/1 kl.17.30-18.30 i Son kulturkirke. Koret er fra 1 klasse og oppover.

Vi ønsker velkommen til nye og tidligere barn.

Jubel har vært så heldig å få ny profesjonell dirigent, Tuva.

Tuva Weideborg Hongve er sanger og sangpedagog. Hun har erfaring fra å lede barnekor, voksenkor og undervise sangelever og musikk for barnehagebarn. Hun er utdannet barnekordirigent fra Norges musikkhøgskole og leder fra før barnekor i Ski og Kolbotn-området. Tuva jobber som frilans sanger og har tilknytning til kirka gjennom kirkemusikalsk arbeid og arbeidserfaring som menighetspedagog. 

Vi tilbyr ukentlig korøvelse, opptreden 4 ganger i året, konsert/avslutning og sosiale arrangement.

Koret synger kristne sanger, sanger i forskjellige sjanger, har musikalsk lek, dans og bevegelser.

Kontingent 300kr pr semester

Medvirkende kantor Tatiana Grushina

Påmelding og spørsmål ta kontakt med korleder Tuva Weideborg Hongve

Mobil 93492262