Bli med i pilegrimsgruppa i Son kulturkirke

Pilegrimsmiljøet i Son har eksistert siden 2012. En vandring langs Camino Frances, fra St. Jean Pied de Port i Frankrike til Santiago de Compostela i Spania, åpnet opp for dette fellesskapet. Siden da har pilegrimer fra Son vandret på veier og stier i flere europeiske land. Uten at avstander betyr så mye er ca. 25000 vandrende km et bilde på en aktiv gruppe.

Pilegrimens mål er jo møtet med «helligdommen». Men det å være underveis i møtet med alle «de navnløse» fra hele verden er også en dimensjon å ta med seg. Et vandrende økumenisk fellesskap hvor refleksjon, naturopplevelse og tro er grunnpilarer.

Disse langvandringene har satt livet i et nytt perspektiv. Dette fellesskapet ønsker vi å utvide. I kulturkirken møtes interesserte en gang i måneden til temakvelder med foredrag, filmfremvisning og ikke minst hyggelig erfaringsutveksling fra vandringer.

Vi er heller ikke vanskelig å be dersom andre ønsker besøk av oss. Vi har etter hvert opparbeidet oss kompetanse på vandringer i inn og utland, og deler dette gjerne.

Forfatter Jan Petter Engvig sier: «Pilegrimsvandring har fanget en drøm hos det moderne mennesket. Vandringen tilbyr et dypere fellesskap enn det vanlig turisme gjør. Den innebærer et møte med identitetsskapende tanker og ideer med røtter i europeisk kunsthistorie. Om det er naturens åpne landskap, historien, mytene eller menneskene som åpner sansene og sinnet, kan nok være høyst individuelt. Enhver finner det en leter etter. Åpenheten langs vandringsveien setter livet i et nytt perspektiv, og på en eller annen måte gis det rom for indre fornyelse.»

Dersom dette er noe du kunne tenke deg å ta del i finner du oss på facebook PILEGRIMSGRUPPA SON KULTURKIRKE. Her blir relevant informasjon formidlet.