Category: Dialogkveld

Tirsdag 31. oktober kl 19.30

Petter Skauen
Diakon, arbeidet med freds- og forsoningsarbeid i Latin-Amerika i flere tiår
Forsoning – veien til varig fred
Der blodig borgerkrig og undertrykkelse har herjet i årevis, er det mulig å snakke om fred,
rettferdighet og forsoning? Med sin evne og vilje til å skape arenaer der stridende parter kan møtes
har Petter Skauen erfart hvor vanskelig, men også avgjørende viktig, forsoning er i en fredsprosess.

Tirsdag 28.november kl 19.30

Bjørn Westlie
Forfatter og historiker
Hva skjer når et samfunn tillater diskriminering?
Hvordan ble jøder ansett og beskrevet i årene fra 1930 til 1940 i den vanlige offentlighet som i aviser,
kulturlivet, akademia, religiøse organisasjoner, bondebevegelsen, blant politikere osv. Og, hvordan er
dette i dag? Hva kan vi lære i forhold til diskriminering av andre raser, kulturer eller grupper?