Dialog med Arne Holte tirsdag 25. april – BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE

Professor emeritus i helsepsykologi, tidl. ass. dir. i
Folkehelseinstituttet

Om hvordan vi forebygger plager og styrker den psykiske helsen hos barn og unge på de viktigste forebyggingsarenaene: under svangerskapet, i småbarns tiden, i barnehagen og på skolen. Med dagens kunnskap kan vi halvere forekomsten av vanlige psykiske lidelser blant unge, sier Holte.

Foredraget begynner kl 19.30, åpen kafe fra kl 18.45.