Dialog – tirsdag 1. mars: Afghanistan – fra vondt til verre?

Hvorfor lyktes ikke det store internasjonale prosjektet i Afghanistan? Hva har skjedd etter at Taliban overtok makten? Hvem fyller tomrommet etter USA? Blir Afghanistan hovedsenteret for internasjonal terrorisme? Innleder er KRISTIAN BERG HARPVIKEN, sosiolog og forsker med spesialkompetanse på Afghanistan.
Kaffe og god hjembakst i kaféen fra kl 18.45. Foredraget starter kl. 19.30. Gratis inngang!