Dialog med Einar Duengen Bøhn tirsdag 25. oktober: Å forstå verden – og seg selv

Hvor henter vi vår virkelighetsoppfatning fra? Noen mener verden kun består av fysisk materie som opererer etter blinde naturlover. Andre at verden består av noe mer, kanskje i retning av en intensjon bak alt slik fysisk materie. Foredraget tar for seg forholdet mellom disse to virkelighetsoppfatningene og spør: Er det noen konflikt mellom dem? Spesielt tre fenomener er vanskelig å plassere og forstå: bevissthet, fri vilje, og moral. Kan disse tre fenomenene i stedet være noe som forener de to virkelighetsoppfatningene? Foredragsholder er professor i filosofi, Einar Duengen Bøhn. Dialog starter 19.30 – kaffe og noe å bite i fra klokka 19.00. Velkommen!