Dialog – tirsdag 26. april: Oslofjorden under lupen

Hvorfor dør Oslofjorden ut? Hvilke konkrete tiltak må til for å redde fjorden? Hvem sørger for gjennomføring av planen?  Jon Lasse Bratli har jobbet med vannforvaltning i mer enn 30 år på direktoratsnivå, i Miljøverndepartementet og i NIVA. Fagfolk fra Vestby kommune deltar også. Innleder er JON LASSE BRATLI, prosjektleder for Oslofjordplanen.
Kaffe og god hjembakst i kaféen fra kl 18.45. Foredraget starter kl. 19.30. Gratis inngang!