Dialog tirsdag 30. august: Hva skjer med Ukraina – og med verden rundt?

Krigen i Ukraina har rystet oss og landets innbyggere lider hver dag krigen fortsetter. Og konsekvensene for omverdenen ble fort merkbare med ny utvikling i NATO, handelskrig og galopperende priser på basisvarer. Hvordan få en ende på krigen? Hva vil være de langsiktige geopolitiske konsekvenser av krigen i Ukraina – for Norge og for verden? Sverre Lodgaard, tidligere direktør for NUPI, er foredragsholder. Dialog starter 19.30 – kaffe og noe å bite i fra klokka 19.00. Velkommen!