Finn fram

Son kulturkirke ligger litt sør for Son sentrum, rett ovenfor Son Spa.

Adressen er Sagbruksveien 2, 1555 SON.

Se kartet under for nøyaktig beliggenhet (rød/sort nål):

Reiser du kollektivt?
Ta tog til Sonsveien stasjon, deretter buss nr. 932 mot Brevikbukta.
Gå av på busstoppet som heter Brevikbukta, rett ved rundkjøringen. Gå rett fram i rundkjøringen, kulturkirken liger på toppen av den slake bakken etter ca. 300 meter.