Barnekor – hver torsdag kl. 17.30-18.30 – OPPSTART 3. MARS

Barnekorene legger vekt på sangglede, lære nye sanger og å ha det kjekt sammen.
Barnekoret JUBEL:  med barn fra 1 klasse og oppover. Korleder: Cecilie Nesstrand (bildet), tlf 934 37 150.
Barnekoret BALUBA: med barn fra 4 – 6 år. Kontakt: Margit Tukkensæter,  tlf  99 61 72 58.

Begge korene øver samtidig og har to opptredener i kirken hvert semester. Kontingent er 200 kr for vårsemesteret.
Legg igjen en kommentar