Vil du bidra?

Son kulturkirke SAGA vil ha behov for mye frivillig hjelp. Svært mye av kulturkirkens arbeid er basert på frivillighet og at folk tar i et tak for å gi innbyggerne i Son og Vestby et mangfoldig kulturtilbud.

Her er noen av behovene som må fylles:
– hjelp til barne- og ungdomsarbeidet. Vi søker mennesker som liker å være sammen med barn og unge og gjerne har en hobby eller interesse som egner seg i dette arbeidet.
– kjøkkenhjelp i forbindelse med kafédrift og arrangementer hvor kjøkkenet brukes aktivt
– riggehjelp i forbindelse med konserter og arrangementer
– hjelp til salg av billetter ved inngangen
– kjøring av lyd og lys i forbindelse med konserter (har du kompetanse her og har lyst å jobbe frivillig er vi svært interessert i å få kontakt med deg)

Vi ønsker kontakt med alle som kan tenke seg å bidra, på den ene eller andre måten.

Ikke nøl med å ta kontakt med følgende personer om følgende:

Forespørsel om utleie, utleiepriser etc:
Marit Roos Hansen: marit.roos.hansen@@vestby.kommune.no – Telefon: 64 98 00 76

Arrangementer og deltagelse i aktiviteter:
Svein Gran: svein@komforlag.no – mobil 40 40 88 88