Kontakt oss

Alle henvendelser som gjelder leie av Son kulturkirke, samt kirkelige anliggender, sendes til Morten Antonsen, tlf: 23884677 – tast 2, epost: ma337@kirken.no

Svært mye av kulturkirkens arbeid er basert på frivillighet og at folk tar i et tak for å gi innbyggerne i Son og Vestby et mangfoldig kulturtilbud.

Hvis du har ideer til arrangementer eller har lyst å bidra i kulturkirka på en eller annen måte, vil vi gjerne at du tar kontakt!

Foreløpig er det to utvalg som jobber med å arrangementer i kirka. Det vil nok bli flere utvalg/grupper etterhvert som aktiviteten på SAGA øker.

Konsertgruppa tar seg av musikalske arrangement i tillegg til andre kulturuttrykk som teater, dans etc. Har du innspill til konsertgruppa og forslag til arrangement kan du kontakte Per Olav Solberg på perolavsol@gmail.com. For endring av konsertbilletter knyttet til Son kulturkirke på grunn av avlysninger, kan du også kontakte Per Olav.

Dialoggruppa jobber med arrangement som har det talte ord som utgangspunkt: Temakvelder, forfattermøter og aktuelle debatter er eksempler på arrangementer denne gruppa jobber med. Svein Gran er leder for gruppa. Han er forlegger i Kom forlag og engasjert i Son kulturkirke på frivillig basis. Han treffes på tlf 40 40 88 88 eller e-post: svein@komforlag.no.

Andre kontaktpersoner i Son kulturirke – SAGA:

For endring av konsertbilletter knyttet til Son kulturkirke på grunn av avlysninger, kontakt Per Olav Solberg på perolavsol@gmail.com.

Svein Gran – tlf: 40408888 (svein@komforlag.no)
Svein Gran er kontaktperson for det som berører faste aktiviteter på SAGA.

Kirkens adresse:
Son kulturkirke – SAGA
Sagbruksveien 2
1555 Son