Faste aktiviteter

Få ting kjennes bedre enn å gjøre en forskjell.

Nå trenger vi flere frivillige hender til bygdas kirke og storstue. Vi trenger alle slags folk i alle slags aldre med alle slags meninger og interesser. Vi trenger blant annet folk som

  • er glade i å være sammen med barn og ungdom
  • liker å lage mat og stelle i stand
  • har lyst til å bidra med digital kommunikasjon eller rigge lydutstyr
  • spiller et instrument, liker å lage noe med hendene, er glad i teater, fortellinger, film…
  • ønsker å dele sin interesse med andre
  • liker å gjøre noe for andre

Vi er allerede et fargerikt fellesskap og håper å få deg med. Hvor mye tid du vil bruke bestemmer du, dette er frivillig arbeide. Du inviteres til å være med å skape noe som ikke ville vært der uten din og andre frivilliges innsats – til glede for andre.

For mer informasjon, kontakt

Else Aasen, tlf 99720928 elma-aas@online.no

Svein Gran, tlf 40408888 svein@komforlag.no