Tirsdag 28.november kl 19.30

Hva skjer når et samfunn tillater å diskriminere en rase, en kultur eller en gruppe – uten at noen
griper inn? Hvordan forholdt Norge som samfunn seg til de økende overgrepene overfor jøder i
Tyskland fra 1933. Jødehatet i nazistiske og ekstreme organisasjoner som Nasjonal Samling er
velkjent. Men, hvordan ble jøder ansett og beskrevet i årene fra 1930 til 1940 i den vanlige
offentlighet som i aviser, kulturlivet, akademia, religiøse organisasjoner, bondebevegelsen, blant
politikere osv. Og, hvordan er dette i dag?
BJØRN WESTLIE forfatter og historiker. Han har skrevet ni bøker og jobber nå med den tiende.
Westlies bok «Fars krig» som kom i 2008 tar for seg hans nazistiske far som var frivillig SS-soldat. Han
var med på Tysklands invasjonen av Sovjetunionen i 1941. Boken fikk Brageprisen og er nå utgitt i
Ukraina og i år i USA. I fjor kom. Boken «Mørke år». «Norge og jødene på 1930-tallet» kom ut i fjor.