Velkommen til vinterens og vårens arrangement i Son kulturkirke

Kjære Soning – og alle andre som ønsker å bruke tilbudet i Son kulturkirke: Vi håper at vi fra og med mandag 17. januar er tilbake med de vanlige aktivitetene våre. Åpen kirke på mandager er i gang allerede fra mandag 3. januar. Vi som står bak driften ønsker fortsatt at Son kulturkirke skal være en kirke for Gud og hvermann, med lav terskel og stort mangfold. Der det er plass til alle sanne menneskelige uttrykk og rom for både tvil og tro. Et stort, deilig rom for fellesskapet – der du er hjertelig velkommen som du er!

Få ting kjennes bedre enn å gjøre en forskjell.

Nå trenger vi flere frivillige hender til bygdas kirke og storstue. Vi trenger alle slags folk i alle slags aldre med alle slags meninger og interesser. Vi trenger blant annet folk som

  • er glade i å være sammen med barn og ungdom
  • liker å lage mat og stelle i stand
  • har lyst til å bidra med digital kommunikasjon eller rigge lydutstyr
  • spiller et instrument, liker å lage noe med hendene, er glad i teater, fortellinger, film…
  • ønsker å dele sin interesse med andre
  • liker å gjøre noe for andre

Vi er allerede et fargerikt fellesskap og håper å få deg med. Hvor mye tid du vil bruke bestemmer du, dette er frivillig arbeide. Du inviteres til å være med å skape noe som ikke ville vært der uten din og andre frivilliges innsats – til glede for andre.

For mer informasjon, kontakt:

Else Aasen, tlf 99720928 elma-aas@online.no
Svein Gran, tlf 40408888 svein@komforlag.no